GÖZ TEMBELLİĞİ TEDAVİSİNDE KRİTERLER: BU TEDAVİ SİZE UYAR MI?

GÖZ TEMBELLİĞİNE AKTİF ÇÖZÜM

HASTA SAHİBİ SORARSA Çocuğum altı yaşında , günde 5 saat kapatma tedavisi ve 6 ay sonra kontrol tavsiye ettiler, sizin çocuğunuz olsa ne yapardınız? Ben böyle bir tedaviyi kabul etmezdim. Çocuğumu çok seviyorum, günde 4-5 saat kapatma yapan çocuğuma acırdım. Yaptıkları 3-5 sene sürebilen tedavi. Doktor da hemen düzelme beklemediğinden 6 ayda bir kontrole çalışıyor. Günde 4-5 saat kapatılan gözün de tembelleşebileceğini düşünürüm. Aktif tedavinin kısa süreli, aileyi üzmeyen, problemi daha kısa sürede etkili olarak çözdüğüne içtenlikle inanıyorum.
NEDEN EGZERSİZLE TEDAVİ ? Göz temel tembelliğinde gözü kapatma temel çözüm. Tedaviye ayrılan zamanın uzunluğu, çocuğun kapatmaya isyanı, anne babanın uzun süre ilgisinin gereği, özel numaraların tedaviye cevap vermemesi, şaşılığın ve göz titremesinin olması, tedavi yaşının geçmiş olması … Bunlar size aktif bir tedavi gerektirir.  

UYUMSUZ ÇOCUK Gözü tembel olan kişi çocuğunuz ise onu tedaviye uyum yönünden değerlendiriniz. 3-5 yaş arası en uygun yaş, çocuk uyumlu ise çok kısa sürede tedavi yapılabilir. 3 yaş altı çocuk bu aktif tedaviye uyum sağlayamaz ama bunlar için kapatma dışı özel tedaviler var.  
YAŞINIZ 8-9 yaşına kadar kapatmayla yapılan tedavi yararlı olabilir. 7 yaşından yukarı doğru gittikçe düzelme olasılığı azalmaktadır. 9-55 yaş arası aktif tedaviler yararlı olabilir. Bu tedaviyi uygulayanlar kesin garanti vermeden sizi tedaviye davet etmektedir. Şaşılık , göz titremesi, gözlük numaranızın özelliği yaşı etkileyen diğer olumsuz nedenler.  
GÖZLÜK
NUMARANIZ
Yüksek gözlük numarası, astigmatın fazlalığı, astigmatın özelliği… göz tembelliğinin olumsuz düzelme nedeni. Miyop-yüksek astigmat-dışa kayma tedaviye zor cevap verir.    
GÖRMENİZ
KAÇ SIRA ?
Görme eşelindeki 10 sıra azaldıkça görmenin düzelme olasılığı azalmaktadır. 1/10 on sıranın en üstünü görme demektir ve 1/10 ve aşağısı bir görme görmenin düzelme olasılığı azdır. Şaşılık ameliyatı olup görmesi bu düzeyde olanlar görme artırma olasılığı az olan hastalardır. 7 yaşından önce şaşılık ameliyatı olsalar dahi. 3/10 ve daha iyi görenler tedaviye cevap verebilir.  
ŞAŞILIĞINIZ
VAR MI?
Şaşılığınız var ise ve bu 8-10 dereceden fazla ise tedaviyi olumsuz etkiler. Yaşınız ne olursa olsun beraberinde şaşılığınız da tedaviye alınmalı. Bu ameliyat veya egzersizle çözümlenebilir. Bir taraftan egzersizle göz tembelliğini düzeltirken gözlerin 2 ayrı alanı görmesi görüntünün üst üste gelip karışarak tedaviyi olumsuz etkilenmesine neden olur.    
GÖZÜNÜZ
TİTRİYOR MU?
Gözdeki titreme göz tembelliği tedavisine direnç gösterir. Tedavide görüntüyü gören noktada toplayan uygulama ile birlikte tedaviye alınır. Görmenin artırılması titremeyi de azaltacaktır. Her hastaya özel uygulama gerekir.  
BUNLAR TEDAVİDE ÖNEMLİ FÜZYON her iki gözden gelen beyinde birleşebilme özelliği. İki göz arasındaki numara farkı füzyonu kırar. STEREOSKOPİK GÖRME üç boyutlu görme. SUPRESSİYON az gören gözün önünde gölgelenme olması. EKZANTRİK FİKSASYON görüntünün gören nokta dışına düşüp çocuğun yan bakması. Bunların normal olması tedavinin başarısı ve tedavi sürenin kısalığı için önemli.    
TEK BAŞINA
YETERLİ Mİ?
Büyük paralarla benzeri tedaviler var. Ama o tedaviler tek başına yeterli değil. O paralar çok fazla. Göz tembelliği tedavisini geniş bir boyutta düşünmeli ve ilaveleri olmadan görmenizin artması ve tedavinin üstesinden gelmeniz zor….  
TEDAVİDE
KARARLI OLMAK?
Tedavide kararlı olun. Gelişen teknoloji gözün mükemmel görmesini gerektiriyor. Az görme başarınızı ve mutluluğunuzu etkileyecektir.  
ZAMAN AYIRMA
ÖNEMLİ
Bu tedavi haftada 3-4 gün bir saat kadar çocuğun zamanını alır. 3-5 ay sürer. Anne babanın tedavi anında onunla uygulamaya katılmasını gerektirmiyor. Ama anne baba çocuğun ne yaptığını izlemeli, çünkü yapıyor gözükebilir.    
VE İŞİN EKONOMİK BOYUTU En önemli sorun, çünkü SGK tarafından ortoptik tedavi ödenmemektedir. Eve verilen bilgisayar programları, aletler, özel gözlükler gerekiyor. Mükemmel görme mutluluk, modern yaşam mükemmel görmeyi gerektiriyor ama bu tedavinin aile bütçenize fazla yük getirmeyeceğinden emin olabilirsiniz.    

HASTA SAHİBİ
SORARSA

3 yaş altı tedaviye uygun mu? Kapatmadan özel tedavi yöntemleri mevcut, hastanın durumuna göre değerlendirmek gerekir. Param yok. Maalesef kapatma ile tedavi yapmak zorundasınız.  
       
Okul çocukları, bankacılar, gün boyu bilgisayar başındakiler, devamlı kitap okuyup yazanlar, hassasiyet isteyen mesleklerde çalışanlar için küçük göz kaymaları ve konverjans yetmezliği denilen iki gözü bir araya toplayamama mutlaka tedavisi gereken bozukluktur. Kişi baktığı noktada gözünü toplayamaz, daha iyi gören gözünü kullanır. Okulda ve meslekte başarıyı etkiler, önemli göz ve baş ağrıları ilaveten yorgunluk nedenidir. Maalesef ülkemizde bizim gibi konuya eğilen ve kapsamlı bir şekilde tedavi uygulayabilecek başka kuruluş bulunmamaktadır.