ORTOPTİK TEDAVİ İLE NEYİ SAĞLIYORUZ?

ŞAŞILIĞA EGZERSİZLE ÇÖZÜM. Dünya şaşılığı egzersizle tedavi ediyor. Şaşılıkta onlarca göz fonksiyonu bozulur, bunların egzersizle tedavisi mümkündür.

AKOMODASYON (UYUM) Akomodasyon (uyum) gücünü, rezervini, genişliğini, akomodasyon gecikmesini (lag), akomodasyon (rock) ritim bozukluğunu düzenliyoruz. Uyum gevşetme ve serbestleştirme hareketleri yaptırıyoruz.
VERGENS İKİ GÖZÜN BİRLİKTE HAREKETİ Vergens iki gözün birden içi veya dışa hareketi. Göz kasının güçsüzlüğü, zayıflığı, tembelliği , beyinle bağlantı eksikliği bu hareketi bozarak gözde kaymaya neden olur. KONVERJANS YETMEZLİĞİ, DİVERJANS FAZLALIĞI şaşılığın temel bozukluğudur. Egzersizle bunu düzeltiyoruz. Gözün önüne konan prizmanın gücün devamlı değiştirerek kasa egzersiz yaptırıyoruz. Bilgisayar ve özel aletlerle tedaviyi destekliyoruz.
FÜZYON
(BEYİNDE GÖRÜNTÜ BİRLEŞMESİ)
Sağ ve sol gözden gelen görüntülerin beyinde birleşmesine füzyon denir. Şaşılıkta füzyon bozulur. Çocuk gözlerini tek tek kullanır, özellikle iyi gören gözüyle bakar. İki gözün görüntüsü daha net görmeyi sağlar, tek tek bakışta görüntü net değildir.
ŞAŞILIĞA EGZERSİZLE ÇÖZÜM YAPARKEN;
*Füzyon yoksa oluşturulur.
*Füzyon zayıfsa kuvvetlendirilir.
*Füzyonun gücü artırılarak gözün kaymaya direnmesi sağlanır.
*Füzyon rezervi artırılır.
*Göz kası kuvvetlendirilerek füzyonun kas bileşkesi sağlanır.
*Egzersizde küçük resim kullanarak merkezi, büyük resim kullanarak çevresel füzyon geliştirilir.
*Egzersizle 2 boyutlu (flat) füzyondan (düz resim gibi) 3 boyutlu (stereoskopik) füzyona geçiş sağlanır.


SİMÜLTANE PERCEPTİON
(EŞ ZAMANLI ALGILAMA)
İki gözün algılamasının birkaç saniye farklı olsa görüntüler karışır. Kişi rahatsızlaşır, çift görme olur. Sağ gözden gelen görüntü farklı, sol gözün görüntüsü farklı olur. Şaşılıkta bir gözün görüntüsünü baskı altında tutularak puslu görme engellenir. Egzersizlerle şaşılıkta bozulan eş zamanlı algılama çözümlenir.
RETİNAL KORRESPONDANS (BEYİNDE GÖRÜNTÜ TAMAMLANMASI) Gözler farklı konumda olduğu için sağ ve sol gözden gelen görüntüler farklıdır. Bu daha geniş bir görme alanı ve derinlik hissi sağlar. Şaşılıkta R.K. Bozulur. Göz egzersizleri ile görüntü tamamlanması sağlanır.
STEREOPSİS (DERİNLİK HİSSİ)
Derinlik hissi meslek seçiminde çok önemli. 3 boyutlu görme yoksa iyi bir şoför olamazsınız. Arabayı sollayıp geçerken yan mesafeyi kestiremezsiniz. Yürürken sağa sola çarparsınız. Çayı bardağa koyarken dökersiniz, ince ayrıntılı işlerde başarı sağlayamazsınız. Cerrah,diş hekimi, mimari pilot, garson, basketbolcu olursunuz ama başarılı olamazsınız. Flat (düz) füzyon iki boyutlu (en ve boy) resim gibidir. Stereoskopik füzyon 3 boyutludur, bu göz egzersizi ile sağlanır.
MOTOR TRAİNİNG (GÖZ KASLARININ GÜÇLENDİRİLMESİ Aşırı gelişmiş kas gözü o tarafa çekerek kaymaya neden olur, gözün dengesini bozar, şaşılık ortaya çıkar. Karşıtı kas zayıftır, hareketi sınırlıdır. Zamanla incelir, zayıflar. Bu kasın egzersizle kuvvetlendirilerek dengenin sağlanması gerekmektedir. Prizmatik veya numaralı cam tedricen azaltılıp çoğaltılarak ve gözü harekete zorlayan aletlerle kas veya kaslar kuvvetlendirilir. Bilgisayar programları ile egzersize destek sağlanır.
AMPLİOPİ (GÖZ TEMBELLİĞİ) Göz tembelliği göz doktorunun en büyük derdi. 10 yaş altı tedavisi kolay. Kapatma dışında özel aletlerle görmeyi artırmaktayız. Gören noktayı ve beyinde görme merkezini uyararak aktif tedavi uygulamaktayız.
DİPLOPİ
(ÇİFT GÖRME) VE SUPRESSİYON
Bir göz karşıyı, kayan göz yan tarafın görüntüsünü beyne ulaştırır. İki farklı görüntü beyinde üst üste gelmez ve çift görme ortaya çıkar. Beyin iyi gören gözün görüntüsünü korur, diğerini siler. (Supressiyon) Bu görüntü silinmesi zamanla derinleşerek ampliopi denilen göz tembelliğine dönüşür. Egzersizle Supressiyon ve sonra ortaya çıkan çift görme düzeltilir.
EKZANTRİK FİKSASYON ( YAN BAKIŞ) Kayan gözde görüntü sarı nokta dışına düşer. Buranın görüntüsü azdır. Hasta yan bakarak sarı noktaya düşürmeye çalışır ama beceremez ve hatalı yeri görme merkezi olarak kullanır. Egzersizle hayal sarı noktaya düşürülür.
SHUTT OFF GÖZLER VE BEYİN ARASI GÖRÜNTÜ GEÇİŞİNE ENGELLEME Beyin ve gözler arasındaki görüntü geçişinin engellenmesi olayı Egzersizle düzeltilir.
VİSİON TERAPY GÖRME GELİŞTİRME Göz-el-beyin ve vücudun birlikte kullanılmasına yönelik egzersizler.