ORTOPTİK TEDAVİYE HOŞ GELDİNİZ

Ortoptik, şaşılığın egzersizle tedavisi. Ortada bir sihirbaz , bir çocuk , ana baba, ortoptist ve doktor var. Sihirbaz renkleri, mesafeleri, zamanı, ışıkları kullanıyor. Çocuk çabuk sıkılıyor, usanıyor. Zamanı sınırlı. Anne baba da çocuk gibi düşünüyor sihirli değnek olsa da gözler hemen düzelse. Tedirginler, tedavinin uzun süreceğini, ameliyatla düzeleceği endişe ediyor.

Ortoptik tedavide olaylar basitleştirilmiş, mantığa vurulmamalı, altında derin çok yönlülük vardır. Sizin basit gördüğünüz şeyler bizim için çok önemlidir. Hareketler bölünmüş, sıraya konmuş, sıra bozulursa tedavi aksar. Tedavi basitleştirilmiş, eve taşınmış ama hedeflenen tedavi yine gerçekleştirilecektir.

ORTOPTİK TEDAVİDE NELER ÖNEMLİ?

TANI VE TEDAVİDE RENKLER ÖNEMLİ:
Işığın dalga boyuna göre gözün tepkisi var ve bu bir hareket doğuruyor. Kırmızı ve mavinin göz dibinde değişik yere düşmesi ve gözün onu sarı noktaya düşürmek için yaptığı kasılma bir egzersizi doğurmuş. Bir göz önüne koyacağınız bir kırmızı ışık iki gözün birbiriyle bağlantılı çalışmasını bitirir. Renkleri değiştirerek, ışığın şiddetini azaltıp çoğaltarak , ışığın yönünü değiştirerek göz kaslarına hareket verilmiş, görüntü beyinde birleştirilmiş veya ayrılmış…

ZAMANLAMA ÖNEMLİ: Sağ ve sol gözden alınan görüntünün beyne gönderilmesinde aynı zamanda alınmaması iki değişik görüntü ve karmaşa demektir. Şaşılarda maalesef bu bozulur. Ortoptik tedavide zaman kullanılarak tedavi gerçekleştirilmektedir. Bu sihirbaz zamanı iyi kullanabilmeli

PRİZMALAR MERCEKLER ÖNEMLİ:Görüntüyle oynamak, yönlendirmek, nakletmek, netleştirmek… bu ikili ile mümkün.

OLAYI BASİTLEŞTİRMEK ÖNEMLİ:G öz onlarca fonksiyonu olan bir organ. Şaşılıkta bunların çoğu bozulur. Aile basit anlatımla bilgilendirilmeli, yaptığı işin bilincine varmalı. Tedavide basit hareketlerle sorun temelden çözümlenmektedir. Bu tedavide bunu yapıyoruz, yabancı kavramlar sizi korkutmasın hemen kavrayacaksınız.

BİLGİSAYAR ÖNEMLİ. Tedavide bilgisayar programları önemli yer tutuyor. Hazır paket programlar dilimize çevrilerek hizmete sunuldu. Animasyonu bol eğlenceli programlar.

GEÇ KALMAMAK ÖNEMLİ:Bir şaşılık ve tembellik tedavisinde on yaşını geçtikten sonra doktora başvurmak olayı hale döndürmek demektir. Artık hastalar erken geliyor, hastalığın ve tedavinin bilincinde.
HASTALAR ÖNEMLİ: Çocuk çabuk bıkar, bunu aynı egzersizleri değişik aletlerle yaparak, bilgisayar eğlenceleri ekleyerek aşma gayretindeyiz. Çocuğun yorgun olmadığı zamanı tedaviye ayırın. Tedavi havasından çıkarıp eğlence havasına sokun.

KONUYU ÇÖZMEK ÖNEMLİ: İşin en önemli tarafı konuyu çözmek, bunun için yılların deneyimi gerekiyor. Uzun yıllar ortoptik tedavi ile binlerce göz düzelttik. Teknoloji değişti, bilgisayar devreye girdi. Zorluklar aşıldı ve çözüme ulaşıldı. Ve şimdi ortoptik tedavi çok kolaylaştı, sanal kavramlar bilimsel gerçeklere dönüştü. Teknolojiye ve bilgiye ulaşmak kolaylaştı. Elemanlar konuyu kolay kavrar bilgi birikiminde. Aile yapacaklarını hemen anlamaktadır.

GÖZÜ ANLAMAK ÖNEMLİ:YYılar sonra gözün fedakar değil düşman kardeş olduğunu anladık. Görüntüyü kardeşine vermiyor, engelliyor, onun görüntüsünü beyini araya sokarak bozuyor. Boşuna sağ gözden sola fayda yok dememişler, bu bilimsel gerçekmiş. Biz düşman kardeşlerin görüntü aktarımını engellemesini (SHUT OFF) egzersizle düzeltiyoruz. Göz çok yönlü bir organ ama insanımız göz sadece görür sanıyor.


DEVLETİN TEDAVİYE KATKISI ÖNEMLİ ama maalesef devlet egzersizle şaşılık tedavisine para vermiyor. Yurt dışında her hastane fizik tedavi teknisyenleri gibi 8-10 ortoptik kadrosu ile hizmeti ücretsiz veriyor.

ALETLER ÖNEMLİ:Aletler basitleştirilerek taşınması, anlaması, kullanması kolay duruma sokuldu. Temel tedavi prensiplerini aynen koruyor. Ayarı oynanmamalı çünkü değişik ayarlar değişik göz bozukluğu için kullanılmaktadır.

ANNE BABA ÖNEMLİ:span> Bu göz düzelmeli, insan karşılaşınca ilk defa göz göze gelir. Şaşı çocuk psikolojik bunalımdadır. Bu gözün düzelmesinde fedakarlık ana babaya düşmektedir. Tedavi anında çocuğun başında durmalı, onu izlemeli, onun yapıyor gözükerek sizi yanıltmasına izin vermemeli.Babaların maalesef konuya ilgisi az.

DOKTOR ÖNEMLİ: Ü Ülkemizde şaşılıkla uğraşan hekim sayısı az. Şaşılık fedakarlık, emek, bilgi birikimi gerektiriyor. Üniversite şaşılığa önem vermiyor, göz hekimi de öğrenemiyor, şaşılığa ilgi duymuyor.

HASTANIN HASTALIĞINDAN HABERDAR OLMASI ÖNEMLİ: Amerika’da yapılan araştırmada insanların %37 sinde ufak göz kaymaları belirlenmiş. Bizim insanımız gözünün veya çocuğunun gözünün kaydığından habersiz. Baş ağrısı için başka doktorlara gidiyor.

DÜNYA ŞAŞILIĞI EGZERSİZLE TEDAVİ EDİYOR