VİZYON TEDAVİSİ
EVDE GÖRME GELİŞTİRME
 
 

GÖRME NEDİR Kİ?
Görme bir takım hareketidir, bir takım hareketidir (EYEMİNG TEAMİNG), görme boşlukta yürümektir (SPATİO VİSİON), görme dengedir (BALANCE), görme ahenktir, beyin, göz, el ve vücut iş birliğidir (EYE COORDİNATİON), görme uyumdur (ACCOMODATİON), görme dikkattir (ATTENTİON), görme gözü bir yere dikebilmektir (FOCUS), görme beyinde görüntüyü üst üste bindirebilmektir (FUSİON), görme beyinde görüntüyü tamamlamaktır (RETİNAL CORRESPONDANCE), görme eş zamanlı algılamaktır (SİMÜLTANE PERCEPTİON), görme hafızadır (VİSUAL MEMORY), görme izlemektir (TRACKİNG) görme çevreden farkındalıktır (PERİFERAL AWERNESS), görme derinliktir, üçüncü boyuttur (STEREOSCOPY), görme ani tepki vermektir, görme imajları geri çağırmaktır (VİSUALITİON)…. SİZ SADECE GÖRÜYOR MUSUNUZ ?